تابلو کنترل های هوشمند

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند

(SP-MP1(220V

تابـلو کنتـرل تمام اتوماتیـک و هوشمند در ابـعاد کوچک با صفحه نمایشگر LCD ، طراحی برای پمـپ های تـکفاز (0.37kw – 2.2kw) به همراه خازن راه انداز (25µf – 80µf) کاربردی فوق العاده برای راه اندازی پمپهای  شناور تکفاز

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد کوچک و متوسط 

(SPS&M 511 LCD(220V

(SPS&M 531 LCD(380V

تابلو کوچک تمام اتوماتیک و هوشمند ، دارای LCD رنگی. تکفاز و سه فاز قابلیت نصب فرمانهای فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار برای کنترل پمپ های تکفاز ( 0.37kw - 2.2kw )و سه فاز ( 0.75kw - 7.5kw ) به همراه خازن راه انداز (25µf – 70µf). ،نصب راحت و تنظیم ساده ، کاربردی فوق العاده برای راه اندازی انواع پمپهای تکفاز و سه فاز

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد بزرگ

(SPL 511 LCD(220V

(SPL 531 LCD(380V

تابلو کنترل در ابعاد بزرگ، تمام اتوماتیک و هوشمند ، دارای نمایشگرهای تصویری برای کنترل و نمایش شرایط کارکرد پمپ، قابلیت کارکرد به صورت دستی واتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت کنترل از راه دور به وسیله کامپیوتر (PC) ویابه وسیله یک تابلو کنترل فرعی SC تا 1200 متر.برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (3kw - 4kw) و سه فاز (5.5kw – 15kw) به همراه خازن های راه انداز (50µf – 120µf) ، برای راه اندازی انواع واقسام پمپهای آب از جمله کف کش و لجن کش و شناور تکفاز و سه فاز

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند

(SPL 512 LCD(220V

(SPL 532 LCD(380V

مناسب برای کنترل بوستر پمپ ها

 تابلو کنترل در ابعاد بزرگ ، تمام اتوماتیک و هوشمند ،دارای نمایشگرهای تصویری برای کنترل و نمایش کار کرد دو دستگاه پمپ ، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابـلیت کنترل از راه دور به وسیله کامپیوتر (PC) ویابه وسیله یک تابلو کنترل فرعی SC تا 1200 متر برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (3kw - 4kw) و سه فاز (5.5kw – 15kw) ، کاربرد دربوستر پمپهای خطی و بوستر پمپهای شناور وپمپهای لجنکش

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد متوسط

(SPM 911 LCD(220V

(SPM 931 LCD(380V

 تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمنددر ابعاد متوسط با صفحه نمایش LCD رنگی برای نمایش کارکرد پمـپ، قابـلیت بـرنامه ریزی، گزارش و کنتـرل به وسیله (PC) برای راه اندازی و کنترل پمـپ های تـکفـاز (0.37kw – 2.2kw)و سه فاز (0.75kw - 4 kw)طراحی وساخته شده است قابلیت کنترل به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند

(SC 1 + SPL 911 LCD(220V

(SC 1 + SPL 931 LCD(380V

دارای قابلیت کنترل از راه دور

مجموعه تابلو کنترل تمام اتوماتیک هوشمند با صفحه نمایشگر LCDرنگی، قابلیت کنترل و گزارش گیری به وسیله (PC)، قابلیت کنترل و راه اندازی از راه دور تــا مسافت 1200 ، برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (0.37kw – 4kw) و سه فاز (0.75kw – 15kw) به همـراه خـازن راه انداز (50µf – 120µf) قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت نصب سنسور حرارتی ( Thermo guard)، قابلیت تشخیص متعادل نبودن فازها ،کنترل فازوجریان ،تشخیص عدم توالی فازها

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند

(SC 2+ SPL 912 LCD(220V

(SC 2 + SPL 932 LCD(380V

مناسب برای کنترل بوستر پمپ ها با قابلیت کنترل از راه دور

مجموعه تابلو های هوشمند با صفحه نمایشگر LCD رنگی، قابلیت برنامه ریزی ،کنترل و گزارش گیری به وسیله (PC)، قابلیت راه اندازی و کنترل از راه دور تــا مسافت 1200 ، برای راه اندازی و کنترل دو دستگاه پمپ تکفاز (0.37kw – 4kw) و یا سه فاز (0.75kw – 15kw) قابلیت کارکرد بــه صورت دستـی و اتوماتیک بــه وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت نصب سنسور حرارتی (Thermo guard) برای هر پمپ به صورت جداگانه کاربردی مطمئن برای بوستر پمپهای صنعتی و کشاورزی

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند

SPT 1 + PT 100

مناسب برای راه اندازی پمپ ها با توان بالا

 تابـلو کنتـرل تمام اتوماتیـک و هوشمند با صفحه نمایشگر LCD رنگی ، قابلیت کنترل و برنامه ریزی به وسیله (PC) ، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتو ماتیک برای راه انداز ی پمپ های آب با توان بالا (25kw – 125kw) به صورت دو ضرب ستاره مثلث ، دارای سنسور نشتی آب( Leakage)،سنسور حرارتی(Thermo guard) و همچنین به صورت سفارشی قابلیت نصب تجهیزات کنترل (PT 100) را دارا می باشد.

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند

SPT 2

مناسب برای راه اندازی بوستر  پمپ های با توان بالا

تابـلو کنتـرل تمام اتوماتیـک و هوشمند در ابـعاد بزرگ با صفحه نمایشگر LCD رنگی ، قابلیت کنترل و برنامه ریزی به وسیله (PC) ، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتو ماتیک برای انداز ی بصورت دو ضرب ستاره مثلث دو دستگاه پمپ خطی و یا شناور ویا کفکش با قدرت بالاتر از 15kw به صورت بوستر پمپ ، دارای سنسور نشتی آب( Leakage) ،سنسور حرارتی(Thermo guard) برای هر دو پمپ به صورت جداگانه